Praca i płatny staż dla osób młodych

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 25 sierpnia 2014 11:13

alt

 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w lipiec 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 21 sierpnia 2014 06:40

W miesiącu lipcu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 90 osób, w ujęciu miesięcznym. W lipcu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 2829 osób, zaś w czerwcu 2014 r. – 2919 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem (w lipcu 2013 roku było 3006 osób bezrobotnych) nastąpił spadek o 177 osób.

 

· Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lipcu 2014 r. wyniosła 2829 osób (w tym 1249 to kobiety) i była niższa niż przed miesiącem o 90 osób (tj. o 3,2% mniej).

· W lipcu 2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 225 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 53 osoby, co stanowi 23,6% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 76,4% (172 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 30 osób po stażu, 10 osób po robotach publicznych.

· Na dzień 31.07.2014 r. na wsi zamieszkiwało 1766 bezrobotnych (62,4%) tj. o 30 osób mniej niż w czerwcu 2014 r. - 1796 osób, a w porównaniu z lipcem 2013 roku – 1821 osób, o 55 osób mniej.

· Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 245 osób i była niższa o 33 osoby niż w miesiącu czerwcu 2014 r. (278 osób).

Więcej…

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w czerwiec 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 20 sierpnia 2014 11:43

W miesiącu czerwcu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 4 osoby, w ujęciu miesięcznym. W czerwcu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 2919 osób, zaś w maju 2014 r. – 2923 osoby. W porównaniu z ubiegłym rokiem (w czerwcu 2013 roku było 2974 osoby bezrobotne) nastąpił spadek o 55 osób.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2014 r. wyniosła 2919 osób (w tym 1256 to kobiety) i była niższa niż przed miesiącem o 4 osoby (tj. o 0,1% mniej).
W czerwcu 2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 210 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 58 osób, co stanowi 27,6% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 72,3% (152 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 31 osób po stażu, 4 osoby po robotach publicznych oraz 2 po szkoleniach.
Na dzień 30.06.2014 r. na wsi zamieszkiwało 1796 bezrobotnych (61,7%) tj. o 8 osób mniej niż w maju 2014 r. - 1802 osoby, a w porównaniu z czerwcem 2013 roku – 1791 osób, o 5 osób więcej.
Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 278 osób i była niższa o 19 osób niż w miesiącu maju 2014 r. (297 osób).

Więcej…

 
 

Dostępne środki na szkolenia pracowników i pracodawców

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 13 sierpnia 2014 12:41

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków.

 

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Więcej…

 
 

OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 17 lipca 2014 09:23

alt

 

Projekt jest skierowany do 60 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty z terenu podregionu łomżyńskiego tj. powiatów: bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, oraz powiatu m. Łomża – zwolnionych po 31.12.2012r. wyłącznie z przyczyn zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy.

Projekt „OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Więcej…

 
 

Strona 2 z 42