Nowe środki - Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 08 lipca 2014 08:00

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy  z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizacje w 2014 roku  niżej wymienionych programów :

Więcej…

 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w sierpniu 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 08 września 2014 09:58

W miesiącu sierpniu 2014 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 53 osoby, w ujęciu miesięcznym.  W  sierpniu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  2882 osoby, zaś w lipcu  2014 r.  – 2829 osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  lipcu 2013 roku było 3006 osób bezrobotnych) nastąpił spadek o 124 osoby.

·           Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła  2882 osoby (w tym 1287 to kobiety)  i jest wyższa niż przed miesiącem o 53  osoby (tj. o 1,8%  więcej).

·           W  sierpniu  2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 235 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 41 osób, co stanowi 17,4% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 82,5% (194 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 30 osób po stażu, 10 osób po robotach publicznych.

Więcej…

 
 

Praca i płatny staż dla osób młodych

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 25 sierpnia 2014 11:13

alt

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w lipiec 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 21 sierpnia 2014 06:40

W miesiącu lipcu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 90 osób, w ujęciu miesięcznym. W lipcu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 2829 osób, zaś w czerwcu 2014 r. – 2919 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem (w lipcu 2013 roku było 3006 osób bezrobotnych) nastąpił spadek o 177 osób.

 

· Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lipcu 2014 r. wyniosła 2829 osób (w tym 1249 to kobiety) i była niższa niż przed miesiącem o 90 osób (tj. o 3,2% mniej).

· W lipcu 2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 225 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 53 osoby, co stanowi 23,6% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 76,4% (172 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 30 osób po stażu, 10 osób po robotach publicznych.

· Na dzień 31.07.2014 r. na wsi zamieszkiwało 1766 bezrobotnych (62,4%) tj. o 30 osób mniej niż w czerwcu 2014 r. - 1796 osób, a w porównaniu z lipcem 2013 roku – 1821 osób, o 55 osób mniej.

· Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 245 osób i była niższa o 33 osoby niż w miesiącu czerwcu 2014 r. (278 osób).

Więcej…

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w czerwiec 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 20 sierpnia 2014 11:43

W miesiącu czerwcu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 4 osoby, w ujęciu miesięcznym. W czerwcu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 2919 osób, zaś w maju 2014 r. – 2923 osoby. W porównaniu z ubiegłym rokiem (w czerwcu 2013 roku było 2974 osoby bezrobotne) nastąpił spadek o 55 osób.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2014 r. wyniosła 2919 osób (w tym 1256 to kobiety) i była niższa niż przed miesiącem o 4 osoby (tj. o 0,1% mniej).
W czerwcu 2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 210 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 58 osób, co stanowi 27,6% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 72,3% (152 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 31 osób po stażu, 4 osoby po robotach publicznych oraz 2 po szkoleniach.
Na dzień 30.06.2014 r. na wsi zamieszkiwało 1796 bezrobotnych (61,7%) tj. o 8 osób mniej niż w maju 2014 r. - 1802 osoby, a w porównaniu z czerwcem 2013 roku – 1791 osób, o 5 osób więcej.
Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 278 osób i była niższa o 19 osób niż w miesiącu maju 2014 r. (297 osób).

Więcej…

 
 

Strona 2 z 42