Zmiany w organizacji pracy PUP Kolno

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 03 czerwca 2014 00:00

W związku z wejściem zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dniem 27 maja 2014r. obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy  ulega zmianie.

Od momentu zarejestrowania się w urzędzie dla osoby bezrobotnej jak i poszukującej pracy zostanie przydzielony doradca klienta, który ustali profil pomocy oraz Indywidualny Plan Działania według poniżej zamieszczonego wykazu:

 

alt

Obsługa szkoleń została przeniesiona na I piętro , pokój Nr 8.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Kolnie

 

PUP Kolno ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 23 maja 2014 11:44

Powiatowy Urząd Pracy w Kolniew związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na realizację projektu konkursowego „Twoje życie – twój wybór” realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży i Powiatowym Urzędem Pracy w Zambrowie złożonego w ramach ogłoszonego:

  • Podkonkursu 2/POKL/6.1.1/3/2013organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach:

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 

ogłasza nabór  wniosków

o zorganizowanie stażu dla

osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia

 

Więcej…

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w kwietniu 2014r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 20 maja 2014 06:42

W miesiącu kwietniu 2014r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 172 osoby, w ujęciu miesięcznym.  W  kwietniu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  3071 osób, zaś w marcu  2014 r.  – 3243 osoby.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  kwietniu 2013 roku było 3038 osób bezrobotnych) nastąpił wzrost o 33 osoby.

·           Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia 2014 r. wyniosła  3071 osób (w tym 1328 to kobiety)  i była niższa niż przed miesiącem o 172  osoby.  (tj. o 5,6%  mniej)

·           W  kwietniu  2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 172 osoby, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 49 osób, co stanowi 28,5% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 71,5% (123  osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 19 osób po stażu, 29 po szkoleniach i 1 po robotach publicznych.

·           Na dzień 30.04.2014r. na wsi zamieszkiwało 1866  bezrobotnych  (60,8%) tj.  o 195 osób mniej jak w marcu 2014 r.-  2061  osób, a w porównaniu z kwietniem  2013 roku – 1816 osób, o 50 osób więcej.

·            Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 328 osób i była niższa o 30 osób niż  w miesiącu marcu 2014 r. (358 osób).

Więcej…

 
 

Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy II edycja”

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 09 maja 2014 11:00

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego od  maja 2014 roku rozpoczyna we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie realizację projektu dla osób pozostających bez pracy Pt „ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy II edycja „ . Projekt jest odpowiedzią na problemy osób pozostających bez zatrudnienia na terenie powiatów: Łomża, Kolno i Zambrów.

Projekt skierowany jest do 90 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatów Łomża, Kolno i Zambrów, w szczególności

- osoby młode do 30 roku życia,

- osoby po 50 roku życia,

Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń:


1. Kierowca samochodu ciężarowego kat. C lub C+E wraz z kwalifikacjami do przewozu towarów.
2. Opiekunka domowa/Asystent rodziny z modułem języka niemieckiego.

3. Spawacz metodą MAG I, MAGII,  MAG III.

4. Operator koparko - ładowarki.

5. robotnik leśny

5. Pracownik obsługi biurowej.

6. Księgowy.

Informacje  na temat poszczególnych modułów szkolenia można uzyskać w biurze projektu Dom Technika NOT Łomża ul. Polowa 45,  pok.208 II Piętro oraz na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie.

Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na sześciomiesięczny  staż pracy. W tym celu zostaną podpisane umowy z wybranymi pracodawcami na realizację stażu oraz co najmniej trzy miesięczne zatrudnienie po jego zakończeniu. Projekt będzie realizowany w okresie od maja  2014  do czerwca  2015  i udzieli wsparcia 90 osobom niezatrudnionym w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy  oraz staży.

 

Wszelkie szczegółowe informacje udzielia Pani Hanna Kowalczyk (tel. 86278 95 18).

 

Strona NOT Łomża: kliknij tutaj

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w marcu 2014r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 28 kwietnia 2014 03:37

W miesiącu marcu 2014r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 136 osób, w ujęciu miesięcznym.  W  marcu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  3243  osoby, zaś w lutym  2014 r.  – 3379 osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  marcu 2013 roku było 3263 osoby bezrobotnych) nastąpił spadek o 20 osób.

  • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca 2014 r. wyniosła  3243 osoby (w tym 1412 to kobiety)  i była niższa niż przed miesiącem o 136 osób.  (tj. o 4,0% mniej)
  • W  marcu  2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 223 osoby, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 20 osób, co stanowi 9,0% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 91,0% (203  osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 43 osoby po stażu, 19 po szkoleniach, 5 po robotach publicznych  i 3 po pracach interwencyjnych.
  • Na dzień 31.03.2014r. na wsi zamieszkiwało 2061  bezrobotnych  (63,6%) tj.  o 9 osób mniej  jak w lutym 2014 r.-  2070  osób, a w porównaniu z marcem  2013 roku – 1919 osób, o 142 osoby więcej.
  • Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 358 osób i była niższa o 13 osób niż  w miesiącu lutym 2014 r. (371 osób).

Więcej…

 
 

Strona 2 z 40