Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 12 lipca 2010 00:12

INFORMACJA

Dzień

 

02.05.2014r.

 

Jest dniem wolnym od pracy (Urząd jest nieczynny)

 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w styczniu 2014r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 19 lutego 2014 10:58

W miesiącu styczniu 2014r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 70 osób, w ujęciu miesięcznym.  W  styczniu  bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  3430  osób, zaś w grudniu  2013 r.  – 3360 osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  styczniu 2013 roku były 3283 osoby bezrobotne) nastąpił wzrost o 147 osób.

  • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu stycznia 2014 r. wyniosła  3430 osób (w tym 1540 to kobiety)  i była wyższa niż przed miesiącem o 70 osób.  (tj. o 2,1% więcej)
  • W  styczniu  2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 278 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 29 osób, co stanowi 10,4% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 89,6% (249  osób) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciły 4 osoby po stażu  i 2 po robotach publicznych.
  • Na dzień 31.01.2014r. na wsi zamieszkiwało 2070  osób  bezrobotnych  (60,3%) tj.  o 63 osoby więcej jak w grudniu  2013r.-  2007  osób, a w porównaniu ze  styczniem  2013 roku – 1940 osób, o 130 osób więcej.
  • Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 368 osób i była niższa  o 16 osób niż  w miesiącu grudniu 2013r. (384 osoby)

Więcej…

 
 

Zakończenie naboru wniosków o odbycie stażu w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy”

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 22 stycznia 2014 12:43

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje że zakończył nabór wniosków o odbycie stażu w ramach projektu systemowego „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy”  Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do urzędu wpłynęło 228 wniosków na łączną liczbę  531 miejsc zorganizowania stażu.

O sposobie rozpatrzenia wniosków organizatorzy zostaną poinformowani w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ponadto informujemy że:

Liczba osób przewidzianych do aktywizacji (staż) w ramach projektu wynosi - 320 osób

w tym w miesiącu lutym -  70 osób

 

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko

 
 

“Wykwalifikowany Doradca Finansowy”

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 21 stycznia 2014 06:36

Bezpłatne szkolenie dla niepracujących osób w wieku 15-30 lat!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl , Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany w terminie od 01.01.2014 – 31.08.2014 r.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób  bezrobotnych w wieku 15-30 lat, zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego. Połowa miejsc w projekcie zarezerwowana jest dla osób zamieszkujących powiaty: koleński, suwalski, sejneński, wysokomazowiecki oraz moniecki.

Więcej…

 
 

Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 20 stycznia 2014 13:26

alt

 
 

Strona 1 z 37