Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 12 lipca 2010 00:12

INFORMACJA - 10 Listopada 2014 - dniem wolnym od pracy

Dzień 10 listopada (poniedziałek) 2014r. jest wolny od pracy za 1 listopada (sobota) 2014r.

 

Szansa dla młodych bezrobotnych

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 22 września 2014 10:22

alt

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Technotalent 2014"

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 23 września 2014 08:19

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września 2014 roku rozpoczął się konkurs Technotalent 2014. Konkurs, który jest organizowany przez Fundację Technotalenty. Współorganizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Partnerem Konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz czołowe firmy z województwa podlaskiego. 

 

Jest to przedsięwzięcie skierowane do osób uczących się, studiujących, pracujących i nie pracujących, które chcą zaprezentować własne, autorskie projekty i rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie. Konkurs ma pozwolić na identyfikację potencjału kreatywności osób, niezależnie od ich statusu zawodowego oraz na wybór najlepszych rozwiązań technicznych, wzorniczych, a także wyzwań społecznych, przed którymi stoi współczesny świat. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie młodych, uzdolnionych technicznie osób.

Więcej…

 
 

Nabór wniosków na dofinansowanie

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 12 września 2014 06:03

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizacje programu dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49

 

ogłasza nabór wniosków :

1. o przyznanie  dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

2. o refundację kosztów doposażenia  lub wyposażenia stanowiska pracy

 

Wnioski od pracodawców i osób bezrobotnych będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na powyższe formy wsparcia.

Wnioski  należy  składać  wyłącznie  w  formie  pisemnej  w  sekretariacie  urzędu,  pokój  nr  17 I  piętro w  godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30,na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki  wniosków  po  ogłoszeniu  naboru  będą  dostępne  w siedzibie urzędu pokój Nr 8 oraz na dole niniejszego ogłoszenia

Więcej…

 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum aktualnie prowadzi rekrutację do projektu "Zmieniaj siebie-Bądź aktywny"

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 16 lipca 2014 05:39

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum aktualnie prowadzi rekrutację do projektu "Zmieniaj siebie-Bądź aktywny" - projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci - osoby niezatrudnione, w wieku 15-30 lat, zamieszkujące wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rekrutacja do projektu trwa:
do 31.07.2014 r. - do gr. IV
do 31.08.2014 r. - do gr. V

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym i zawodowym (obowiązkowe dla każdego uczestnika):
- Grupowe wsparcie psychologiczne (2 dni x 5h/gr.)
- Indywidualne wsparcie psychologiczne (6h/os.)
- Grupowe warsztaty „Aktywnych form poszukiwania pracy” (2 dni x 8h/gr)
- Indywidualne doradztwo zawodowe (3h/os.)

Więcej…

 
 

Strona 1 z 42