Bezrobotni według gmin - stan w końcu 1 półrocza 2011

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 28 lipca 2011 07:37

 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w czerwcu 2011r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 12 lipca 2011 09:49

W miesiącu czerwcu  2011 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 49 osób, w ujęciu miesięcznym.  W czerwcu  bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych  było 3147  osób, zaś w maju 2011 r.  – 3098  osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w czerwcu 2010 roku było  2481 osób bezrobotnych) nastąpił wzrost  o 666 osób.     Mniejsza   niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych –  221  osób,  mniejsza również była liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędu pracy – 172 osoby.

Więcej…

 
 

Wstrzymane przyjmowanie wniosków na szkolenia indywidualne

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 08 lipca 2011 11:40

Od dnia 08.07.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie wstrzymuje przyjmowanie wniosków na szkolenia indywidualne. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej urzędu, ponieważ w momencie uzyskania dodatkowych środków nabór wniosków zostanie wznowiony.

 
 

Informacja o rozpatrzeniu wniosków na realizację programów mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2011 roku

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 08 lipca 2011 08:18

kliknij żeby powiększyć

 
 

I N F O R M A C J A

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 08 lipca 2011 08:17

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  wnioski o przyznanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację  programu specjalnego w 2011 roku „Nadal aktywni” oraz  na realizację programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 PLUS – „Dłużej  aktywni” nie  uzyskały dofinansowania.  Wobec powyższego przywraca się realizację wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych z naboru ogłoszonego 07.03.2011.     

Jednocześnie informuję, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków złożonych w WUP Białystok w podkonkursach nr 1/POKL/6.1.1./2/2011 i nr 1/POKL/6.1.1./3/2011 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty  dla wszystkich realizowane będą staże i prace interwencyjne . W załączeniu informacja o rozpatrzeniu wniosków na realizację programów mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2011 roku.
Ponadto wydane skierowania na staż  w miesiącu lipcu 2011 r. zostały zrealizowane w ramach uzupełnienia umów zawartych w projekcie „Nowe wyzwania - lepsze perspektywy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zachowaniem kryteriów udziału kobiet i mężczyzn oraz efektywności zatrudnieniowej.

D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy
Wacław Sójko

 
 

Strona 27 z 37