O G Ł O S Z E N I E

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 26 stycznia 2012 12:28

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2012 r.  Powiatowa Rada Zatrudnienia  zaopiniowała Plan wydatków Funduszu Pracy na programy dotyczące promocji zatrudnienia w 2012 roku. 
W bieżącym roku będą realizowane  następujące zadania :

  • roboty publiczne,
  • prace interwencyjne
  • refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
  • staże
  • szkolenia indywidualne osób bezrobotnych  z deklaracją zatrudnienia od pracodawcy
  • zwrot kosztów dojazdu  dla bezrobotnych
  • składka na ubezpieczenia społeczne rolników zwolnionych z pracy.


Formularze są dostępne na stronie www.pupkolno.pl./dokumenty/dla pracodawcy/ lub w siedzibie urzędu.

Więcej…

 

Harmonogram grupowych porad zawodowych i spotkań informacyjnych w I kwartale 2012 roku

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 25 stycznia 2012 12:27

Wykaz spotkań grupowych w I kwartale 2012

 
 

INFORMACJA

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 16 stycznia 2012 12:29

Od 01.01.2012r. stopa bezrobocia w powiecie kolneńskim przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w związku z tym, okres pobierania zasiłku dla wszystkich bezrobotnych wynosi 12 miesięcy.

 
 

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU PRACY W 2012 ROKU

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 12 stycznia 2012 08:31

Informuję, że Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał podziału środków finansowych Funduszu Pracy. W wyniku tego podziału Samorząd Powiatu Kolneńskiego otrzymał 4560,2 tys. złotych. Jest to kwota wyższa o około 800 tys. zł niż w roku 2011.

W chwili obecnej w PUP w Kolnie trwają prace związane z przygotowaniem propozycji podziału środków finansowych na finansowanie poszczególnych form łagodzenia skutków bezrobocia tj. robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, szkoleń , dotacji i refundacji. Po zaopiniowaniu planu podziału przez Powiatową Radę Zatrudnienia oraz zatwierdzeniu przez Starostę Kolneńskiego PUP w Kolnie ogłosi nabór wniosków na poszczególne formy. Szczegółowe informacje będą przedstawione na stronie internetowej urzędu. Wstępnie planujemy, że druki wniosków będą dostępne pod koniec stycznia.

Dyrektor P U P w Kolnie Wacław Sójko

 
 

„ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy„

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 12 stycznia 2012 08:28

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego od stycznia 2012 roku rozpoczęła w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie realizację projektu dla osób pozostających bez pracy Pt „ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy„ . Projekt jest odpowiedzią na problemy osób pozostających bez zatrudnienia na terenie powiatów: Łomża, Kolno i Zambrów.

 

Więcej…

 
 

Strona 27 z 42